bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Prowadzone rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, szkoła prowadzi następujące rejestry:

  1. Księga uczniów,
  2. Księga absolwentów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkoła prowadzi rejestry:

  1. pracowników,
  2. emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Ponadto prowadzone są:

  1. ewidencje środków trwałych,
  2. ewidencje zakupów.

Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu.Opublikował: Robert Romanowski
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Robert Romanowski
Dokument z dnia: 05.10.2012
Dokument oglądany razy: 5 173